Kozlov_fara a část schodiště se sochou Nejsvětější Trojice_leden 1914